Basit Dağıtım Yöntemi Nedir ? Örnek Sorular

muhasebe

Administrator
Yönetici
Maliyet muhasebesi Basit Dağıtım Yöntemi

. Basit Dağıtım Yöntemi


KURAL : Basit dağıtım yönteminde; yardımcı üretim gider yerleri ile hzimet üretim gider yerleri arasındaki ilişki dikkate alınmadığından birbirine pay vermezler. Dağıtılacak gider yerleri sadece esas üretim gider yerlerine dağıtılır.


ÖRNEK :
Basit dağıtım yöntemini uygulayan X işletmesini 1. Dağıtım sonucunda düzenlenen gider dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

Yemekhane gideri işçi sayısına, Bakım onarım gideri ise bakım onarım saatine göre dağıtılacaktır.

ESAS ÜRETİM GİDER YERİYARDIMCI ÜRETİM GİDER YERİ
MAKİNEMONTAJYEMEKHANEBAKIM ONARIM
1 DAĞITIM TOPLAMI360.000750.00081.60023.520


GİDER YERİ İŞÇİ SAYISI BAKIM ONARIM SAATİ

Makine 60 600

Montaj 90 800

Yemekhane 20 200

Bakım Onarım 50 400YEMEKHANE GİDERİNİN DAĞITIMI

Öncelikle dağıtım oranını bulmamız gerekli Kuralımıza göre yardımcı gider yerleri kendisine pay vermez sadece esas üretim gider yerlerine pay verir buna göre sadece makine ve montaj alınacaktır.Yemekhane Gideri = 81.600 TL

Yemekhane gideri işçi sayısına göre dağıtılacağından

GİDER YERİ İŞÇİ SAYISI

Makine 60

Montaj 90

Toplam 150

Dağıtım Oranı = Dağıtılacak Endireket Gider / Toplam Dağıtım Ölçüsü


Dağıtım Oranı = 81.600 / 150

Dağıtım Oranı = 544 TL / İşçi sayısı

Makinenin alacağı pay =
60 x 544 = 32.640 TL

Montajın alacağı pay = 90 x 544 = 48.960 TL

Toplam = 81.600 TLBAKIM ONARIM GİDERİNİN DAĞITIMI

Bakım Onarım Gideri = 23.520 TL


Bakım onarım gideri bakım onarım saatine göre dağıtıldığından

GİDER YERİ BAKIM ONARIM SAATİ

Makine 600

Montaj 800

Toplam 1.400

Dağıtım Oranı = 23.520 / 1.400

Dağıtım Oranı = 16,80 TL

Makinenin alacağı pay =
600 x 16,80 = 10.080 TL

Montajın alacağı pay = 800 x 16,80 = 13.440 TL

Toplam = 23.520 TL
 
Üst