Denetimde finansal tabloların gerçeğe uygun olduklarına dair makul güvence elde edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle garanti edilmiş olur?

stajyer

Member
Denetimde finansal tabloların gerçeğe uygun olduklarına dair makul güvence elde edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle garanti edilmiş olur?

A) Denetimin etkin bir şekilde planlanmasıyla
B) Denetimin yılsonuna yakın bir zamanda yapılmasıyla
C) Denetime yeterli zaman ve kaynak ayrılmasıyla
D) Denetim riskinin kabul edilebilir düşük bir seviyeye düşürülmesiyle
E) Denetimde tecrübeli denetçiler görevlendirilmesiyle
 
Üst