Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Örneği

FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ


Ülkenin Genel Yararları, İşin niteliği, Üretimin arttırılması ve diğer nedenlerle işverenin gerekli gördüğü hal ve zamanlarda, günlük toplam çalışma süresi 11 (Onbir) saati aşmamak koşulu ile yılda 270 (İkiyüzyetmiş) saate kadar fazla çalışma yapmayı kabul ve muvafakat ediyorum.MUVAFAKAT EDEN (İşçi) :


AD, SOYAD : ……………………………………………………………………………….


SGK NO : ……………………………………………………………………………….


TARİH / İMZA : ……………………………………………………………………………….
 

Ekli dosyalar

Üst