Haksız fiile ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

stajyer

Member
Haksız fiile ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Haksız fiillerde, sadece kast şeklinde kusur söz konusu olduğunda sorumluluk doğar.
B) Haksız fiillerde zamanaşımı süreleri zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve her halde haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıldır.
C) Haksız fiil, borç ilişkisinin kaynaklarından birisidir.
D) Kusurun ispatı, kural olarak, zarar gören kişiye aittir.
E) Zarar görenin ağır kusuru, haksız fiillerde illiyet bağını kesen sebeplerden birisidir.
 
Üst