İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği


…/…/…..T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……………. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

………………Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi gereği işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda Müdürlüğünüzün ………………. Sicil numaralı dosyasında işlem gören işyerimizde aşağıdaki listede yer alan engelli personeller belirtilen tarihlerde işe başlamışlardır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.Ekler :

İşe Giriş Bildirgesi

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Sağlık Raporu
 
Üst