Kıymetli evrakın yanması, kaybolması gibi hallerle zayi olması sebebiyle senedin son hamili tarafından “hakkın senetsiz ileri sürülmesini” sağlamaya y

stajyer

Member
Kıymetli evrakın yanması, kaybolması gibi hallerle zayi olması sebebiyle senedin son hamili tarafından “hakkın senetsiz ileri sürülmesini” sağlamaya yönelik hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?A) Senedin düzenlendiği yerdeki noterlikçe “durumun tespiti”nin yapılması
B) Ulusal yayın yapan yazılı basında senedin zayi olduğu yönünde bir “ilan” verilmesi
C) Asliye Ticaret Mahkemesi’nde “menfi tespit davası” açılması
D) Sulh Hukuk Mahkemesi’nde senedin geçerli olduğuna yönelik dava açılması
E) Asliye Ticaret Mahkemesi’nde “iptal davası” açılması
 
Üst