Kobi Tanimina Uygun İşletme Ölçütünün Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kobi Tanimina Uygun İşletme Ölçütünün Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu

Kobi Tanimina Uygun İşletme Ölçütünün

Tespitine İlişkin

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu


Rapor Sayısı : 20.../ …. /…./20...

1) İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ;ADI SOYADI :

BAĞLI BULUNDUĞU ODA :

RUHSAT NUMARASI :

ODA SİCİL NUMARASI :

BÜRO SİCİL NUMARASI :

KAŞE NUMARASI :

İŞ ADRESİ :

TELEFON :

VERGİ DAİRESİ-NUMARASI :2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN/FİRMANIN;
ÜNVANI :

ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

SERMAYESİ :

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ :

TİCARET SİCİL NUMARASI :

MERSİS NUMARASI :

3) ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı döneme ait defterler :YILI
YASAL DEFTERİN NEVİ
TASDİK MAKAMI
TASDİK TARİHİ / NO
1-İŞLETME TÜRÜ*Bağımsız İşletme
Ortak İşletme
Bağlı İşletme


2-KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ
İlgili Yılın En Son Onaylanan Hesap Dönemi İle İlgili;


Çalışan Kişi Sayısı
Net Satış Hasılatı
Mali Bilanço Toplamı (TL)
3-İNCELEMELER:Şirketin/Firmanın ….. dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço taplamı; şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı kanunun 1522. maddesi gereği 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

4-SONUÇ:
Şirketin/Firmanın, çalışan sayısı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan seçilen herhangi bir bilanço toplamı 40.000.000.- TL yi aşmadığından ………… Anonim / Limited Şirketi/Firma, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Eki:

1) … Dönemi Bilançosu

2) Yıllık çalışan sayısını gösteren son 12 ayın Personel Hizmet Dökümü

3) SMMM Faaliyet Belgesi
 
Üst