Maaş Haczi Cevap Yazısı Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Maaş Haczi Cevap Yazısı Örneği

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

0000/000000E


KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../2021… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)
 
Üst