Maaş Haczi Yazısı Gelmeden Önce Çalışan İşten Ayrıldıysa Veya İşten Çıkartıldıysa Cevap Yazısı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Maaş Haczi Yazısı Gelmeden Önce Çalışan İşten Ayrıldıysa Veya İşten Çıkartıldıysa Cevap Yazısı

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

0000/000000E

KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../2021tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../2021… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)
 
Üst