Muvazaa ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

stajyer

Member
Muvazaa ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Muvazaada, her iki tarafın da anlaşmasıyla irade ile beyan arasında uygunsuzluk yaratılmaktadır.
B) Üçüncü kişiler muvazaayı her türlü delille kanıtlayabilirler.
C) Muvazaalı bir işlemin geçersizliğini hâkim resen (kendiliğinden) dikkate alabilir.
D) Mutlak muvazaada gizli işlem söz konusu değildir.
E) Nisbî muvazaada bulunan gizli işlem her zaman kesin hükümsüzlük yaptırımına tâbi olur.
 
Üst