Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

stajyer

Member
Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
B) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
C) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
D) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.
E) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
 
Üst