Sigorta Ekspertizliği Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Sigorta Ekspertizliği Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

-Şirket sigorta öncesi ve sonrası sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine konu hakkında ekspertiz hizmetleri yaparak rapor hazırlama işi yapabilir.

-Şirket sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine hakem bilirkişilik hizmetleri yapabilir.

-Şirket sigorta şirketlerine talep üzerine gözetim faaliyetlerinde bulunabilir.

-Şirket incelenmesi istenen kayıp ve hasarın neden ve niteliğini soruşturma yolu ile araştırmada bulunabilir.

-Şirket sigortalıya sigorta konusunda müşavirlik hizmetleri verebilir.

-Konusuyla ilgili olarak her türlü tesis yapar, işletir ve kiraya verir ve kiralar. Gerekli araç ve gereçleri satın alır, kiralar ve kiralayabilir.

-Şirket ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak şartıyla sigorta eksperliği ile iştigal edecek özel ve tüzel kişilerle ilgili dalda eksperlik belgesine sahip ve meslek tablosuna kayıtlı olanlarla eksperlik yapabilir.
 

İstatistikler

Çevrimiçi kullanıcılar
0
Çevrimiçi ziyaretçiler
5
Toplam ziyaretçi
5
Üst