Tam Maliyet Yöntemi Nedir ? Örnek Sorular

muhasebe

Administrator
Yönetici
Tam Maliyet Yöntemi
Tam maliyet yöntemi, dönemin üretim giderlerinin tamamının, bunların direkt, endirekt, sabit, değişken olmasına bakılmaksızın dönemde üretilen mamullerin maliyetine yüklenerek stoklara aktarılması esasına dayanır.

Tam Maliyet Yöntemi Formülü


Toplam Maliyet = DİMMG + DİG + GÜG ( Sabit + Değişken)


ÖRNEK : X üretim işletmesinin yıllık üretim miktarı 15.000 adettir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki gibidir.

DİMMG : 40.000 TL

DİG : 10.000 TL

Değişken GÜG : 4.000 TL

Sabit GÜG : 6.000 TL

Tam maliyet yöntemine göre işletmenin birim maliyeti kaç TL’ dir ?ÇÖZÜM :


Toplam Maliyet = DİMMG + DİG + GÜG ( Sabit + Değişken)

Toplam Maliyet = 40.000 + 10.000 + ( 6.000 + 4.000)

Toplam Maliyet = 60.000 TL

Birim Maliyet = 60.000 / 15.000

Birim Maliyet = 4 TL
 
Üst