Tür Değiştirme Planı ( Ttk M. 185 )

muhasebe

Administrator
Yönetici
Tür Değiştirme Planı ( Ttk M. 185 )
1. Şirketin Eski Ticaret Unvanı, Merkez Adresi ile Yeni Türe Ait Bilgiler
Tür Değiştirmeden Önceki​
Tür Değiştirmeden Sonraki​
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
Türü (Ltd.-A.Ş.-Şahıs vb.)Limited ŞirketGerçek Sahıs Ticari İşletme
2. Yeni türün şirket sözleşmesi (olduğu gibi aşağıya yazılmalıdır.
GERÇEK ŞAHIS TİCARİ İŞLETMESİ
3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarlarını
gösteren tablo:
Tür Değişikliğinden Sonraki
Şirket Ortakları
Ortaklık Paylarının
Ortaklık Paylarının Cinsi
Ortaklık Paylarının
Sayısı
Cinsi (hisse senedi,
Tutarı
pay, ortaklık gibi)
100​
Pay​
İş bu "TÜR DEĞİŞTİRME PLANI" …/…/…... tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 185 inci maddesi
uyarınca hazırlanmıştır.
Yönetim Organı
Adı - Soyadı
……………………………………………………….. Ltd. Şti.
 
Üst