Tür Değiştirme Raporu (Ttk M.186)

muhasebe

Administrator
Yönetici
TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (TTK M.186)1) TÜR DEĞİŞTİRMENİN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA


-----------------

2) TÜR DEĞİŞTİRMENİN SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA----------------------

3) YENİ TÜRE İLİŞKİN KURULUŞ HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMİŞ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geçerli tür değiştirme koşuluna uygunluk; (madde 181) (örn; bir sermaye şirketinin ancak başka türde bir sermaye şirketine veya kooperatife dönüşebileceği)Kollektif ve komandit şirketlerin tür değişikliğine ilişkin özel düzenleme dikkate alınmalı (madde 182)MADDE 182 - (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete; a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi, b) Bir ortağın komanditer olması, hâlinde dönüşebilir.

(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete; a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması, b) Tüm komanditerlerin komandite olması, suretiyle dönüşebilir.Şirket ortaklarının paylarının ve haklarının korunması (madde 183) (oydan yoksun paylar ile imtiyazlı payların ve intifa senetlerinin durumu ile açıklama)Kuruluş ve ana bilanço hükümlerine uygunluk (madde 184)MADDE 184- (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. (2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.Tür Değiştirme Planının düzenlenip düzenlenmediğine dair bilgi

4) YENİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

-----------------5) TÜR DEĞİŞTİRMEDEN SONRA ORTAKLARIN SAHİP OLACAKLARI PAYLARA DAİR DEĞİŞİM ORANI


Ortaklar
Tür değişikliği öncesi payların toplam paylara oranı
Tür değişikliği sonrası payların toplam paylara oranı
Değişim
Oranı
5) ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM HALİNDE VARSA ORTAKLAR İLE İLGİLİ OLARAK ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EK ÖDEME İLE DİĞER KİŞİSEL EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KİŞİSEL SORUMLULUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMAAnonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ortakların ek ödeme yükümlülüklerinin açıklanmasıOrtakların diğer kişisel edim ve yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklarının açıklanması

6) ORTAKLAR İÇİN TÜR DEĞİŞTİRMEDEN ÖTÜRÜ DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

-----------------------

İşbu “TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU” …../…./……... tarihinde Türk Ticaret Kanununun 186 ıncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Yönetim organı

Adı/soyadı

imza​
 
Üst