Tür Değiştirme Raporundan Vazgeçildiğine Dair Ortaklar Kurulu Beyanı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Tür Değiştirme Raporundan Vazgeçildiğine Dair Ortaklar Kurulu BeyanıBilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2012/3834 sayılı kararı doğrultusunda ve 6102 sayılı kanunun 1522. Maddesi gereğince, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında, şirketin, çalışan sayısı 250 kişiden az ve net satış hasılatı veya mali bilanço toplamı, işletmenin türüne göre seçilen herhangi bir bilanço toplamı 40.000.000,00.- TL. yi aşmadığından ………………………………………………….. Limited Şirketi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.Bu kapsamda, 6102 sayılı TTK. nun 186. Maddesi gereğince, tek kişilik ortaklık yapısına sahip şirketin tür değişikliğine ilişkin “Tür Değiştirme Raporu” düzenlenmesinden vazgeçilmiş olduğu beyan olunur.

Ortak
Ad – Soyad
İmza
(T.C. No: ………..)​
 
Üst