Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

stajyer

Member
Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
B) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
C) Ticaret Şirketleri
D) Serbest Meslek Erbabı.
E) Ticaret ve Sanat Erbabı
 
Üst