Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 152)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 152)

152 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 24/05/1983
Resmi Gazete No: 18058

Kamu Yararına Çalışan Derneklerden olduğu, Bakanlar Kurulu Kararıyla onanmış bulunan Derneklerin adı, bulundukları yerler, Bakanlar Kurulunun onay tarihi ve sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve Vergi Kanunlarının uygulanması sırasında gözönünde bulundurulması tebliğ olunur.

 

Sıra No.
Derneğin adı
Bulunduğu
Yer
Onanma
Tarihi       Sayısı
1
Ceyhan Veremle Savaş Derneği Adana
2.6.1948
3/7555
2
Kuvai Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği Adana
15.7.1953
4/1157
3
Hayırlı İşler Yapma ve Devam Ettirme Derneği Adana
5.7.1967
6/8532
4
Türkiye Sağır ve Dilsizler Derneği Adana
6.11.1967
6/9120
5
Afyon Kasımpaşa Vakfı Abdurrahim Mısri Cami Onarma ve Yaşatma Derneği Afyon
6.3.1952
3/153886
6
Türkiye Kızılay Derneği Ankara
30.Sef.1329
2254
7
Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara
28.10.1931
4/2391
8
Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara
26.11.1937
Bila
9
Türk Hava Kurumu Ankara
6.3.1937
Bila
10
Türk Eğitim Derneği Ankara
12.12.1939
2/12441
11
Türk Hukuk Kurumu Ankara
20.3.1939
2/10603
12
Türk Tarih Kurumu Ankara
25.10.1940
2/14556
13
Türk Dil Kurumu Ankara
15.1.1940
2/12665
14
Yardım Sevenler Derneği Ankara
22.6.1940
2/13763
15
Türk Kooperatifçilik Derneği Ankara
10.6.1946
3/4325
16
Verem Savaş Derneği Ankara
25.5.1946
4/4240
17
Türk Coğrafya Kurumu Ankara
24.7.1947
3/6216
18
Türkiye Hayırlar Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Ankara
24.7.1947
3/6217
19
Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Ankara
6.10.1947
3/6502
20
Milli Kütüphaneye Yardım Derneği Ankara
6.10.1947
3/6494
21
Türk Belediyecilik Derneği Ankara
4.2.1949
3/8713
22
Türkiye Jeoloji Kurumu Ankara
4.2.1949
3/8690
23
Türkiye Anıtlar Derneği Ankara
20.4.1949
3/9101
24
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Ankara
22.7.1949
3/9676
25
Niğde İli Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara
14.6.1949
3/9432
26
Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Ankara
15.2.1950
4/14643
27
Bahçelievler Bucağı Hayır İşleri Derneği Ankara
10.6.1950
3/11410
28
Türkiye Sağır Dilsizler ve Körler Derneği Ankara
3.6.1951
3/12632
29
Türkiye Harp Malülleri Gazileri Cemiyeti Ankara
28.11.1951
3/13977
30
Türkiye Ormancılar Cemiyeti Ankara
7.3.1951
3/12644
31
Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Ankara
5.12.1951
3/139900
32
Maltepede Bir Cami Yaptırma Derneği Ankara
25.1.1951
3/12368
33
İmam Hatip Okulu Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara
18.10.1952
3/15788
34
Yenimahalle Cami Yaptırma Derneği Ankara
10.7.1953
4/1072
35
Türk Kadınlar Birliği Ankara
10.4.1954
4/2734
36
Türkiye Muharipler Derneği Ankara
10.3.1954
4/2477
37
Türk Ocağı Derneği Ankara
15.5.1954
4/3055
38
Kayseri İli Yardımlaşma Derneği Ankara
5.4.1955
4/3795
39
Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Ankara
28.7.1955
4/5637
40
Türkiye Hayvanları Koruma ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği Ankara
13.3.1956
4/6905
41
Trabzon Kalkınma Derneği Ankara
10.3.1956
4/6897
42
Sivil Emekliler Genel Derneği Ankara
24.7.1957
4/9242
43
İhtiyarlık Huzur Köşeleri Derneği Ankara
18.6.1957
4/9137
44
Türkiye GözBankası Derneği Ankara
25.5.1957
4/9076
45
Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Ankara
4.3.1958
4/10057
46
Ankara Türk Flarmoni Derneği Ankara
15.12.1958
4/11060
47
Türkiye Ziraatcılar Derneği Ankara
30.6.1959
4/11825
48
Türk El Sanatları Tanıtma Cemiyeti Ankara
20.8.1959
4/12064
49
Türk Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Ankara
4.12.1959
4/12450
50
Ankara Çocuk Bakımı Derneği Ankara
20.8.1959
4/12066
51
Yenimahalle Ulu Cami Yaptırma Derneği Ankara
24.2.1960
4/12743
52
Türk Hidatioloji Derneği Ankara
6.5.1960
4/13002
53
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Ankara
13.1.1960
4/12574
54
Ankara Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Ankara
6.10.1961
5/1744
55
Hayırseverler Cemiyeti Ankara
27.2.1961
5/899
56
Ankara Belediyesi Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ankara
10.11.1961
5/1863
57
Kimsesizlerin Yaşlıların Güçsüzlerin Dinlendirme ve Barındırma Yurdu Yaptırma Derneği Ankara
31.8.1962
6/881
58
Ankara Gazeteciler Derneği Ankara
8.5.1963
6/1704
59
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ankara
15.11.1963
6/2383
60
Halkevleri Derneği Ankara
12.4.1963
5/1066
61
Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği Ankara
4.7.1964
6/3337
62
Atlı Spor Klübü Derneği Ankara
6.8.1964
6/3432
63
Türk Silahlı Kuvvetleri Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara
7.7.1964
6/3297
64
Türk Anneler Derneği Ankara
5.6.1964
6/3154
65
Halk Sağlığını Koruma Derneği Ankara
7.11.1964
6/3881
66
Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Derneği Federasyonu Ankara
19.11.1965
6/5481
67
Çocuk Sevenler Derneği Ankara
3.4.1965
6/4541
68
Türkiye Ruh Sağlığını Koruma Derneği Ankara
16.10.1965
6/5408
69
Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Ankara
7.10.1965
6/5444
70
Mülkiyeliler Derneği Ankara
5.9.1966
6/7006
71
Manevi Cihazlanma Derneği Cemiyeti Ankara
11.11.1966
6/7285
72
Atatürk Sanatoryumu ve Rehabilitasyon Merkezini Güçlendirme ve Yardım Derneği Ankara
13.4.1966
6/6142
73
Türk İdareciler Derneği Ankara
21.7.1966
6/6771
74
Türkiye Malülleri Kalkındırma Derneği Ankara
10.12.1966
6/7435
75
Hacettepe Bilim Merkezi Derneği Ankara
5.12.1966
6/7377
76
Ankara Öğretim Derneği Ankara
10.6.1966
6/6542
77
Türk Hemşireler Derneği Ankara
21.7.1966
6/6800
78
Sanat Kurumu Ankara
1.11.1967
6/9006
79
Türkiye Sakatlar ve Rehabilitasyon Derneği Ankara
17.5.1962
6/8227
80
Ankara Linons Klubü Derneği Ankara
24.6.1966
6/8423
81
Geri Zekalı (Öğretilebilir) Çocukları Koruma Derneği Ankara
16.12.1967
6/9245
82
Türkiye Muharip Gaziler Birliği Derneği Ankara
26.6.1967
6/8406
83
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ankara
19.7.1968
16/10527
84
Türk Fizyoloji Cemiyeti Ankara
1.7.1968
6/10258
85
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara
18.4.1968
6/9826
86
Ankara Hastanesi Yardım Derneği Ankara
11.7.1968
6/10333
87
Anıtkabir Derneği Ankara
14.8.1968
6/10526
88
Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesini Geliştirme ve Yaşatma Derneği Ankara
17.7.1968
6/10256
89
AnkaraTıp Fakültesi Tesislerini Kalkındırma Derneği Ankara
1.7.1968
6/10259
90
Ankara Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniğini Kalkındırma Derneği Ankara
24.4.1968
6/9978
91
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Ankara
18.7.1979
6/12102
92
Ankara Kanser Hastanesi Yardım Derneği Ankara
4.4.1969
6/11677
93
Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine Yardım Derneği Ankara
8.11.1969
6/12662
94
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Ankara
1.2.1964
6/2674
95
Ankara Hukuk Fak. Mezunları Der. Ankara
31.10.1969
6/12662
96
Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Derneği Ankara
28.4.1970
7/554
97
A.Ü. Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Araştırma ve Geliştirme Derneği Ankara
2.7.1970
7/904
98
Ankara İli Sosyal Hizmetler Derneği Ankara
9.5.1970
7/641
99
Ankara Diabet Derneği Ankara
21.7.1970
7/1020
100
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ankara
11.8.1971
7/2906
101
Türkiye Tüberküloz ve Toraks Cemiyeti Ankara
18.8.1971
7/2903
102
Isparta İli Kalkındırma Derneği Ankara
16.1.1971
7/1810
103
Türkiye Jokey Kulubü Ankara
7.3.1953
4/19
104
Türkiye Havacılar Kulubü Ankara
3.4.1965
6/3967
105
(Türk) Farmakoloji Derneği Ankara
18.4.1970
7/520
106
Diyanet İşleri Başkanlığı Mensupları için Hastane Yaptırma Donatma ve Yaşatma Derneği Ankara
16.1.1971
7/1809
107
Yüksek İhtisas Hastanesi Geliştirme Derneği Ankara
16.1.1971
7/1814
108
Türkiye Saralıları Koruma Derneği Ankara
8.4.1972
7/4262
109
Türkiye Çocuk Felci ve Diğer Virus Hastalıklarla Savaş Derneği Ankara
11.8.1971
110
Bilimsel Yayınlar Derneği Ankara
26.1.1971
7/2908
111
Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği Ankara
27.6.1972
7/1813
112
Türkiye Aile Planlaması Derneği Ankara
31.1.1972
7/4582
113
Sivas Kültürel ve Sosyal Derneği Ankara
21.11.1972
7/3772
114
Ankara Rehabilitasyon Derneği Ankara
22.2.1971
7/1994
115
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Ankara
30.11.1973
7/7565
116
Körlere Işık Derneği Ankara
7.8.1974
7/8720
117
Ankara Turizm Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği Ankara
25.7.1970
7/1071
118
İstiklal Savaşı Gazileri, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Ankara
26.2.1975
7/9554
119
Türk Kütüphaneleri Derneği Ankara
26.2.1975
7/9576
120
Ankara Patoloji Derneği Ankara
13.10.1975
7/10856
121
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Ankara
31.8.1976
7/12445
122
Ankara Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Kalkındırma Derneği Ankara
26.1.1977
7/13337
123
Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Ankara
9.5.1970
7/663
124
Ankara Çok Sesli Müzik Derneği Ankara
31.3.1978
7/15334
125
Biyokimya Derneği Ankara
10.5.1978
7/15676
126
Türk Gastroloji Derneği Ankara
13.6.1978
7/15807
127
Kanseroloji ve Ekoloji Derneği Ankara
20.11.1978
7/16823
128
Kore Savaş Derneği Ankara
27.2.1979
7/17227
129
Birleşmiş Milletler Türk Derneği Ankara
16.4.1979
7/17417
130
Ankara Jinekoloji Derneği Ankara
16.6.1981
8/3193
131
Kalp Hastalıklarına Yardım ve Araştırma Derneği Ankara
14.5.1982
8/4732
132
Kız İzciler Derneği Ankara
14.5.1982
8/4733
133
Antalya Verem Savaş Derneği Antalya
21.11.1950
3/12111
134
Aydın Verem Savaş Derneği Aydın
27.7.1951
3/13432
135
Aydın Devlet Hastanesine Yardım ve Halk Sağlığını Koruma Derneği Aydın
13.11.1969
6/11252
136
Aydın Ana Çocuk Sağlığı ve Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Aydın
16.6.1975
7/10111
137
Balıkesir Verem Savaş Derneği Balıkesir
9.4.1940
3/9038
138
Edremit Verem Savaş Derneği Balıkesir
8.4.1950
3/11020
139
Burhaniye Verem Savaş Derneği Balıkesir
24.11.1950
3/15989
140
Bandırma Sağlık, Veremle Mücadele Derneği Balıkesir
5.12.1953
3/1908
141
Bandırma Hayır İşleri Derneği Balıkesir
25.4.1954
4/2854
142
Halk Sağlığını Koruma ve Devlet Hastanesini Geliştirme Derneği Balıkesir
13.12.1966
6/7444
143
Ayvalık Verem Savaş Derneği Balıkesir
19.8.1966
6/6874
144
Sındırgı Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği Balıkesir
18.1.1969
3/10262
145
DüzceVerem Savaş Derneği Bolu
18.7.1951
3/13375
146
Burdur Verem Savaş Derneği Burdur
27.2.1950
3/10755
147
Burdur Sağlık Tesislerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Burdur
3.2.1968
6/9521
148
Eski Eserleri Sevenler Kurumu Bursa
11.12.1974
3/6671
149
Veremle Savaş Derneği Bursa
10.1.1949
3/8532
150
Bursa Ana Çocuk Sağlığı Derneği Bursa
12.7.1968
6/10406
151
Karacabey Verem Savaş Derneği Bursa
25.7.1970
7/1072
152
Mudanya Verem Savaş Derneği Bursa
6.1.1975
7/9275
153
Gelibolu Verem Savaş Derneği Çanakkale
28.7.1950
3/11616
154
Çankırı Verem Savaş Derneği Çankırı
22.7.1949
3/9681
155
Çorum Verem Savaş Derneği Çorum
11.8.1952
3/15297
156
Buldan Verem Savaş Derneği Denizli
3.6.1952
3/15094
157
Denizli Veremle Savaş Derneği Denizli
28.7.1953
4/1252
158
Denizli Fakir Muhtaçlara Yardım Derneği Denizli
3.3.1969
6/11452
159
Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesi Yardım Derneği Diyarbakır
8.11.1969
6/12649
160
Edirne Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği Edirne
8.8.1975
7/1053
161
D.M.M.A. Geliştirme ve Yardım Derneği Elazığ
19.2.1975
7/9512
162
Erzurum Verem Savaş Derneği Erzurum
13.4.1959
4/11487
163
Erzurum Sağlık Derneği Erzurum
22.11.1969
6/12696
164
Eskişehir Veremle Mücadele Derneği Eskişehir
13.3.1948
3/7184
165
Anadolu Üniversitesi Kurulması ve Yaşatılmasına Yardım Derneği Eskişehir
7.11.1967
6/9045
166
D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği Eskişehir
6.2.1975
7/11361
167
Gaziantep Verem Savaş Derneği Gaziantep
4.8.1971
7/2893
168
Şebinkarahisar Veremle Mücadele Derneği Giresun
13.10.1949
3/10000
169
Hatay Verem Savaş Derneği Hatay
13.10.1949
3/8714
170
İskenderun Hayırlar Yaptırma ve Koruma Derneği Hatay
10.8.1963
6/2047
171
Hatay İli Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Hatay
3.5.1978
7/15588
172
İçel Verem Savaş Derneği İçel
10.3.1950
3/10840
173
Tarsus Veremle Savaş Derneği İçel
22.6.1951
3/13267
174
Tarsus Hayırlar Yaptırma Mabetleri ve Eski Kıymetli Eserleri İmar, Koruma ve Yaşatma Derneği İçel
25.11.1951
3/13808
175
Çalışan Körleri Kalkındırma Derneği İçel
28.7.1969
6/12245
176
İstanbul Verem Mücadelesi Derneği İstanbul
18.12.1929
/8688
177
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul
2.4.1930
/9069
178
Yeşilay Cemiyeti İstanbul
19.9.1934
2/12188
179
Türkiye Okutma Kurumu (Darüşşafaka Cemiyeti) İstanbul
11.9.1940
2/14331
180
Hayır Sevenler Cemiyeti İstanbul
24.12.1941
2/17107

 

Sıra No.
Derneğin adı
Bulunduğu
Yer
Onanma
Tarihi       Sayısı
181
İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul Çocuklara Yardım Cemiyetleri Birliği İstanbul
16.11.1942
2/18998
182
Darülacezeye Yardım Cemiyeti İstanbul
8.1.1944
3/262
183
Türkiye Sağır Dilsizler ve Körleri Tesanüt Derneği İstanbul
2.8.1947
3/6238
184
İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma Derneği İstanbul
25.11.1948
3/8297
185
Türkiye Hayvanları Koruma Derneği İstanbul
28.4.1950
3/11205
186
İstanbul Fetih Derneği İstanbul
28.7.1950
3/11614
187
GöçmenlereYardım Derneği İstanbul
22.1.1951
3/12350
188
Çocuk Dostları Derneği İstanbul
23.3.1951
3/12743
189
Maltepe Camii İnşa ve Yaşatma Derneği İstanbul
31.12.1951
3/14187
190
İstanbul Yelken Kulübü Derneği İstanbul
6.11.1952
3/15844
191
Türkiye Turizm Kurumu İstanbul
1.4.1952
3/14763
192
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti İstanbul
8.4.1952
3/14779
193
İlim Yayma Cemiyeti İstanbul
10.2.1953
4/169
194
Türk Denizcilik Cemiyeti İstanbul
5.12.1953
/1896
195
Tıp Cemiyeti İstanbul
21.7.1954
4/3507
196
Türkiye Kimya Derneği İstanbul
15.10.1954
4/3720
197
Türkiye Tıp Encümeni Derneği İstanbul
6.10.1956
4/8098
198
Türk Flarmoni Derneği İstanbul
26.10.1957
4/9648
199
Sivil Genel Emekliler Derneği İstanbul
24.10.1957
4/9634
200
Amiral Bristol Hastanesine ve Sağlık Kolejine Yardım Derneği İstanbul
17.12.1957
4/9759
201
Sinop Kazalarını Kalkındırma Derneği İstanbul
28.7.1958
4/10606
202
İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi Yardım Derneği İstanbul
11.3.1958
4/10084
203
Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul
5.5.1958
4/10294
204
Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti İstanbul
20.8.1959
4/12065
205
Yoksullara Yardım Derneği İstanbul
13.4.1959
4/11477
206
İstanbul da Çocuk Zekasını Koruma ve Geliştirme Derneği İstanbul
20.8.1959
4/12063
207
Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği İstanbul
1.3.1960
4/12779
208
Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu İstanbul
16.1.1960
4/12617
209
Zeytinburnu Ortaokul Binası Yaptırma ve Onarma Derneği İstanbul
29.9.1961
5/1727
210
Kadın Haklarını Koruma Derneği İstanbul
13.5.1962
6/565
211
Valide Bağ Paravantoryum Sanatoryum Dostları Derneği İstanbul
10.7.1962
6/711
212
Teknik Okullar Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul
3.12.1962
6/1176
213
Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul
1.6.1963
6/1693
214
Haydarpaşa Numune Hastanesi Yardım Derneği İstanbul
10.8.1963
6/2090
215
Deniz Ticareti Hukuku Türk Derneği İstanbul
3.2.1963
3/9524
216
Türk Diabetikleri Derneği İstanbul
28.6.1963
6/1939
217
Türk Basın Birliği İstanbul
18.4.1964
6/6271
218
İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Deneği İstanbul
7.11.1964
6/3882
219
Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği İstanbul
2.1.1964
6/2540
220
Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Derneği İstanbul
24.11.1964
6/3967
221
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hemşire Okulları ve Kolejleri Sıhhi Tesisler Yaptırma Derneği İstanbul
6.8.1964
6/3442
222
Haseki Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul
7.11.1964
6/3881
223
Köy Öğretmenleriyle Haberleşme ve Yardım Derneği İstanbul
2.2.1964
6/2657
224
Türkiye Sağır Dilsizler Dernekleri Milli Federasyonu İstanbul
2.2.1964
6/2677
225
İstanbul Lions Kulübü İstanbul
9.2.1965
/11324
226
İstanbul Çocuk Hastanesine Yardım Derneği İstanbul
4.8.1964
6/3397
227
Türkiye Akıl Hıfzısıhası Cemiyeti İstanbul
6.5.1965
4/13049
228
Maraş Okutma ve Yardım Derneği İstanbul
24.7.1965
6/5045
229
Sosyal Dayanışma Derneği İstanbul
21.6.1965
6/4908
230
İstanbul Sosyal Hizmetler Koordinasyonu Kurulu İstanbul
16.10.1965
6/5409
231
Türk Kanser Derneği İstanbul
25.9.1964
6/3728
232
Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul
17.12.1965
6/5683
233
İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği İstanbul
17.12.1965
6/5682
234
Konya Yüksek Tahsil Yaptırma Derneği İstanbul
14.3.1966
6/6110
235
Türk Ruh Hastalıkları Redaptasyon Derneği İstanbul
21.7.1966
6/6799
236
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı Heyeti Derneği İstanbul
10.5.1966
6/6543
237
Cerrahpaşa Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul
26.3.1966
6/6198
238
Beyoğlu Belediye Hastanesini Kalkındırma Derneği İstanbul
14.3.1966
6/6132
239
İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul
26.1.1966
6/5907
240
Süleymaniye Doğumevi Kalkındırma Derneği İstanbul
19.8.1966
6/7282
241
Erenköy Aeryumunu Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul
11.11.1966
6/7282
242
Türk Mikrobiyoloji Derneği İstanbul
28.4.1967
6/8134
243
Türk Tüberküloz Cemiyeti İstanbul
6.3.1967
6/7869
244
Türk Balık Adamlar Kulübü İstanbul
16.12.1967
6/9246
245
Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul
17.5.1967
6/8229
246
Kanlıca Yardımlaşma Derneği İstanbul
17.5.1967
6/8228
247
Köy Çocuklarını Yükseltme Derneği İstanbul
21.11.1967
6/10405
248
İstanbul Genel Ana Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul
3.2.1968
6/9525
249
İlk Yardım Hastanesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul
2.11.1967
6/8994
250
İstanbul Göğüs Cerrahi Merkezi Göğüs Ve Kalp Hastalıkları Savaş Derneği İstanbul
3.2.1968
6/9520
251
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği İstanbul
1.6.1968
6/10297
252
Topkapı Fukara Perver Cemiyeti İstanbul
2.11.1969
6/12699
253
Türk Pediatri Kurumu İstanbul
22.11.1969
6/12698
254
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine Yardım Derneği İstanbul
4.2.1969
6/11676
255
İstinye Sağlık Merkezi Derneği İstanbul
31.1.1969
6/11270
256
Türk Can Kurtarma Cemiyeti İstanbul
22.11.1969
6/12697
257
Eyüp Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul
14.8.1969
6/21041
258
Balıklı Rum Hastanesi Yoksul Hasta ve İhtiyarlara Yardım Derneği İstanbul
2.7.1970
7/903
259
Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları Emekliler ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği İstanbul
2.7.1970
7/903
260
Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul
5.2.1970
7/190
261
Türkiye Sağır Dilsizler Cemiyeti İstanbul
18.4.1970
7/522
262
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İstanbul
25.7.1970
7/1070
263
Fatih Anıtını Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul
25.7.1970
7/1069
264
Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniği Yardım Derneği İstanbul
2.7.1970
7/902
265
Fatihin Eski Eserlerini Koruma Derneği İstanbul
18.4.1970
7/521
266
İstanbul Hayvanat Bahçesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul
18.4.1970
7/516
267
Düşkünler Evi ve İhtiyarlara Mahsus Cemiyeti Hayriye İstanbul
25.7.1970
7/1067
268
Akseki Eğitimi Hayratlar Yapanlar ve Yaşatanlar Derneği İstanbul
28.4.1967
6/8115
269
Heybeliada Sanatoryumu Yaptırma ve Kalkındırma Derneği İstanbul
16.1.1971
7/1813
270
Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği İstanbul
25.7.1972
7/4773
271
Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği İstanbul
4.4.1972
7/4177
272
Kültür Sarayı Derneği İstanbul
24.7.1972
7/4727
273
Türk Spastik Çocukları Derneği İstanbul
15.8.1974
7/8859
274
Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği İstanbul
25.12.1975
7/11163
275
Türkiye Sosyal Psikiyatri Araştırma Derneği İstanbul
23.1.1975
7/9342
276
Üsküdar Musiki Derneği İstanbul
20.5.1976
7/12048
277
Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Dispanseri Yardım ve Kalkındırma Derneği İstanbul
20.4.1977
7/13336
278
Türkiye Kanser Derneği Ulusal Federasyonu İstanbul
16.8.1977
7/13694
279
Atatürk Ağaçlı Bozhane Yakacık Yetiştirme Yurtları Koruma Derneği İstanbul
23.9.1977
7/14245
280
Stroptimis Kulüpleri Federasyonu İstanbul
9.2.1978
7/14701
281
Matematik Derneği İstanbul
21.7.1981
8/3422
282
Türkiye Solunum Araştırması Derneği İstanbul
28.2.1978
7/15094
283
Türk Fizik Derneği İstanbul
13.6.1978
7/15806
284
Körleri Himaye ve Eğitim Derneği İstanbul
5.5.1978
7/16823
285
Cüzzamla Savaş Derneği İstanbul
9.2.1979
7/14742
286
Sağmalcılar Devlet Hastanesi Yardım Derneği İstanbul
26.1.1979
7/17207
287
Emniyet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul
10.4.1979
7/17379
288
D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul
6.6.1979
7/17679
289
Kültür Kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği İstanbul
21.10.1980
8/1970
290
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İstanbul
24.1.1980
8/287
291
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İstanbul
16.6.1981
8/3190
292
Romatizma Derneği İstanbul
16.6.1981
8/3189
293
Veremle Mücadele Derneği İzmir
5.8.1341
2320
294
İlkokulları Koruma Derneği İzmir
6.9.1946
4650
295
Ege Turizm Derneği İzmir
15.2.1946
3/4130
296
Orta ve Teknik Öğretim Okullarını Koruma Derneği İzmir
21.1.1947
3/5246
297
Bergamayı Sevenler Derneği İzmir
10.6.1950
3/11409
298
İzmir Hastanelerine Yardım Derneği İzmir
28.7.1950
3/11617
299
Ödemiş Verem Savaş Derneği İzmir
26.7.1951
3/13421
300
İzmir Fakirlerine Yardım Derneği İzmir
2.4.1953
4/448
301
Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Yeniden İnşaa ve Biriktirme Yaptırma Derneği İzmir
26.3.1953
4/478
302
Milli Kütüphane Derneği İzmir
3.12.1954
4/4090
303
İzmir Gazeteciler Derneği İzmir
25.12.1954
4/4190
304
Görmeyenleri Koruma Derneği İzmir
6.5.1955
4/5035
305
Karataş Hastanesi İdare Derneği İzmir
13.4.1959
4/11479
306
Ege Tıp Cemiyeti İzmir
13.4.1959
4/11458
307
Türkiye Sağır Dilsiz Himaye ve İnceleme Derneği İzmir
2.7.1960
5/109
308
Karşıyaka Hastanesi Yaptırma ve Koruma Derneği İzmir
26.1.1965
6/4871
309
İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yapma ve Koruma Derneği İzmir
6.11.1967
6/9121
310
İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Derneği İzmir
1.7.1968
6/10257
311
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Göğüs ve Kalp Hastalıkları Yardım Derneği İzmir
16.1.1971
6/11111
312
İzmir Hastanelerine Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneği İzmir
18.1.1969
6/11261
313
Ege Bölgesi Trafik Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği (Trafik Kazalarına Yardım Derneği İzmir
22.11.1972
314
Ege Üniversitesi Yardım Derneği İzmir
9.2.1978
7/14797
315
İzmir Flarmoni Derneği İzmir
24.12.1979
7/18676
316
Kırklareli Verem Savaş Derneği Kırklareli
7.6.1951
3/13121
317
Verem Savaş Derneği Kırşehir
28.7.1950
3/11615
318
Konya ve Çevresi Eski Eserleri Sevenler Derneği Konya
10.6.1946
3/4326
319
Konya Verem Savaş Derneği Konya
9.4.1949
3/9039
320
Konya Hastanelerine Yardım Derneği Konya
7.2.1959
4/11267
321
Cemiyeti Hayriye Konya
27.9.1962
6/992
322
Akşehir Nasreddin Hoca Derneği Konya
2.1.1964
6/2539
323
Konya Turizm Derneği Konya
28.1.1965
6/4266
324
Simav Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kütahya
4.11.1966
6/7226
325
Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Kütahya
11.3.1969
6/12665
326
Verem Savaş Derneği Kütahya
25.12.1975
7/11161
327
Okumuşu Çoğaltma ve Okuyanı Koruma Derneği Malatya
18.8.1946
3/3827
328
Demirci Veremle Savaş Derneği Manisa
25.4.1954
4/2853
329
Manisa Verem Savaş Derneği Manisa
16.4.1982
8/4624
330
Milas Veremle Savaş Derneği Muğla
28.2.1950
3/10776
331
Rize Verem Savaş Derneği Rize
7.8.1974
7/8721
332
Sakarya Hayır Sevenler Derneği Sakarya
6.3.1967
6/7863
333
Samsun Veremle Mücadele Derneği Samsun
2.7.1945
2845
334
Veremle Savaş Derneği Sivas
5.5.1948
3/7414
335
Veremle Savaş Derneği Trabzon
19.4.1948
3/7349
336
Uşak Veremle Savaş Derneği Uşak
27.5.1953
4/825
337
Yozgat Veremle Savaş Derneği Yozgat
12.11.1973
7/7443
338
Karabük Kayabaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Zonguldak
27.5.1953
4/824
339
Veremle Savaş Derneği Zonguldak
26.12.1967
6/9286