Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 260)

260 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16/12/1997
Resmi Gazete No: 23202 (M)

 

Bakanlığımıza devamlı bilgi verilmesine yönelik olarak yayımlanmış olan aşağıda belirtilen tebliğlerle düzenlenmesi ve/veya Bakanlığımıza gönderilmesi istenilen bilgi formlarının düzenlenmesi ve/veya gönderilmesi, tek vergi numarasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürüldüğünden, 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulmuştur.
Buna göre:

a) 191 ve 210 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gereğince gönderilen bilgi formları Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmeyecek,

b) 194, 197, 198, 205, 216, 217, ve 236 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gereğince düzenlenen ve gönderilen bilgi formları ise düzenlenmeyecek ve Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmeyecektir.

Tebliğ olunur.