Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 299)

299 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 18/08/2001
Resmi Gazete No: 24497

 

Bilindiği gibi, 298(1) sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğde adisyon kullanmak zorunda olduğu açıklanan hizmet işletmelerinin alkollü içki servisi yapmaları halinde adisyon düzenleme mecburiyetleri bulunmaktadır. Alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunlulukları söz konusu değildir.

Bu tebliğ hükmü 20/8/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

(1) 5/8/2001 tarih ve 24484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.