Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 330)

330 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2004
Resmi Gazete No: 25389

 

Bilindiği üzere, 269 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile stopaj gelir vergisi ve katma değer vergisi mükellefleri için getirilen yıllık bildirim verme zorunluluğu 1999 yılından itibaren kaldırılmış ve muhtasar beyanname ve katma değer vergisi beyannamelerinin Ocak 1999 vergilendirme döneminden başlamak üzere iki örnek olarak alınması uygulamasına başlanılmıştı.
Söz konusu Genel Tebliğ ile getirilen, muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannamesinin iki örnek olarak alınması uygulamasına 01.03.2004 tarihi itibariyle son verilmiştir.

Buna göre, mükelleflerce Mart ayından itibaren muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri tek örnek olarak verilecektir.

Tebliğ olunur.

 

(1) 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.