Yabancı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi

…./…./ 20 ..

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

(Çalışma Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

Aşağıda adresi belirtilen ………… ………………….. unvanlı işyerimizde …………… uyruklu …….…… ….….….. adlı yabancıya çalışma izni almak istiyoruz.

Yapmış bulunduğumuz ………….. barkod (ID) no.lu elektronik çalışma izin başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Adı geçen yabancının İşyerimizde ……………………… görev unvanı ile istihdam edilebilmesini teminen gerekli çalışma izninin verilmesini arz ederiz.

 

Şirket yetkilisi

İsim / İmza / Görev

Şirket Kaşesi

 

Şirket Adresi   :

 

 

EK: Belgeler (   syf)